O nás

Spoločnosť Gynstar, spol. s. r. o. bola založená v roku 2003. Po vydaní licencie a povolenia na výkon zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, začala poskytovať odbornú zdravotnú starostlivosť v oblasti jednodňovej chirurgie /jednodňová starostlivosť/ a pediatrickej gynekológie. V priebehu niekoľkých mesiacov sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti rozšírilo o gynekologickú ambulanciu primárneho kontaktu a špecializovanú ultrazvukovú ambulanciu.

V roku 2013 po dokončení a kolaudácii novej budovy a priestorov spoločnosť Gynstar sa presťahovala z Požiarnickej ulice na Nábrežnú ulicu č.3 v Prešove. Nové priestory nám umožnili ešte vyššie skvalitnenie poskytovania odbornej starostlivosti o naše pacientky.

Gynstar

Gynekologická ambulancia

© 2024 gynstar.sk

Back to top