Cenník

Neinvazívny skríningový test Downovho syndrómu z krvi matky   – TRISOMY zákl.test     /350€
                                                                                                                                 – TRISOMY XY     /390€
                                                                                                                                 – TRISOMY+     /450€
                                                                                                                                 – NIFTY     /450€

  • K USG vyšetreniam v tehotenstve je potrebné si pripraviť: tehotenský preukaz/ sprievodný lístok, kartu poistenca, výsledky z predchádzajúcich vyšetrení, výsledky krvných testov.

(Čas objednania je orientačný, v prípade patologického USG nálezu sa dĺžka vyšetrenia predlžuje. Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.)

Cenník platný od 1.11.2019


Cenník samoplatca (pacient bez poistenia)


Ošetrenie
Preventívna prehliadka                                                                                                                      /40€
Gynekologické USG vyšetrenie                                                                                                       /35€
Zdrav. ošetrenie                                                                                                                                    /40€
Sono prsníkov                                                                                                                                      /20€


Výkony jednodňovej chirurgie

Konizácia cervixu                                                                                                                                 /375€
Excízia z vulvy – len ako terapeutický zákrok v CA                                                                  /375€
Operácia (extirpácia) cysty glandulavestibularis -Bartolinskej žľazy                                 /350€
Resekcia vaginálneho septa                                                                                                            /350€
Hysteroskopia diagnostická                                                                                                            /360€
Dilatácia a kyretáž                                                                                                                                /345€
Diagnostická laparoskopia                                                                                                               /450€

Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť pacientky do 8. týždňa                                     /400€
Laparoskopická sterilizácia na žiadosť pacientky                                                                    /650€


Kombinované výkony:
Hysteroskopia + dilatácia a kyretáž                                                                                               /655€
Hysteroskopia + diagnostická laparoskopia                                                                              /610€
Dg.laparoskopia + rozrušenie zrastov so zdrav. dôv. (laparoskopicky)                            /610€

Cenník platný od 1.02.2023

Gynstar

Gynekologická ambulancia

© 2024 gynstar.sk

Back to top