O nás

Spoločnosť Gynstar, spol. s. r. o. bola založená v roku 2003. Po vydaní licencie a povolenia na výkon zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, začala poskytovať odbornú zdravotnú starostlivosť v oblasti jednodňovej chirurgie /jednodňová starostlivosť/ a pediatrickej gynekológie. V priebehu niekoľkých mesiacov sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti rozšírilo o gynekologickú ambulanciu primárneho kontaktu a špecializovanú ultrazvukovú ambulanciu.

Ultrazvukovej diagnostike v gynekológii a pôrodníctve sa v našom centre venujeme viac ako 10 rokov. Vyšetrenia realizujeme na špičkovom ultrazvukovom prístroji, lekárom so subšpecializačnou atestáciou v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve (v súčasnosti jediné špecializované gynekologické ultrazvukové pracovisko v Prešove). Poskytujeme komplexnú starostlivosť o pacientku a jej plod, ultrazvukový skríning a diagnostiku, neinvazívne vyšetrenie Downovho syndrómu z krvi vysokorizikovej matky, genetické vyšetrenie, odber plodovej vody, stanovenie prognózy a konzultácia možností riešenia prípadnej vrodenej vývojovej chyby plodu s následným odoslaním pacientky na vysokošpecializované pracoviská fetálnej terapie, prípadne detského kardiocentra, s ktorými spolupracujeme. Našim cieľom je potvrdiť rodičom, že čakajú zdravé dieťatko. Prípadným zistením vrodenej vývojovej chyby plodu však naša práca nekončí…

V roku 2013 po dokončení a kolaudácii novej budovy a priestorov spoločnosť Gynstar sa presťahovala z Požiarnickej ulice na Nábrežnú ulicu č.3 v Prešove. Nové priestory nám umožnili ešte vyššie skvalitnenie poskytovania odbornej starostlivosti o naše pacientky.

Gynstar

Gynekologická ambulancia

© 2020 gynstar.sk

Back to top