Lekári

Zoznam lekárov pôsobiacich na klinike

MUDr. Rastislav Čop, MPH

  Odborný garant pre pediatrickú gynekológiu.

   

  tel.: 0905 385 117
  email: cop@gynstar.sk

  MUDr. Pavol Lisý, MPH

   Odborný garant pre jednodňovú chirurgiu.

    

   tel.: 0905 648 457
   email: lisy@gynstar.sk

   MUDr. Andrea Vašková

    Odborný garant pre ultrazvuk.

     

    – 1996 ukončenie štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
    – 1998 – doposiaľ lekár Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia II FNsP Prešov
    – 2001 špecializačná atestácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo (I. stupeň)
    – 2006 špecializačná atestácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo (II. stupeň)
    – 2006 – doposiaľ lekár špecializovanej ambulancie v Gynstar s.r.o. so zameraním na prenatálnu a gynekologickú ultrazvukovú diagnostiku
    – 2011 – doposiaľ držiteľ certifikátu a licencie FetalMedicineFoundation, Londýn, pre multimarkerový skríning chromozómových abnormalít plodu v 11. – 14. tt
    – 2012 – 2013 účasť v celosvetovej súťaži v prenatálnej diagnostike vrodených vývojovýchchýb plodu “Case of the week”
    – 2014 – 12. miesto v celosvetovej súťaži v prenatálnej diagnostike vrodených vývojových chýb plodu “Case of the week” (www.thefetus.net, www.sonoworld.com)
    – 2015 subšpecializačná atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

     

    tel.: 0905 330 645
    email: vaskova@gynstar.sk

    Gynstar

    Gynekologická ambulancia

    © 2020 gynstar.sk

    Back to top