Cenník

USG vyšetrenia


Gynekologický ultrazvuk     /30€

Hodnotenie orgánov malej panvy, folikulometria, vyš. porúch menštruačného cyklu, včetne 3D/4D vyšetrenia

Ultrazvukové vyšetrenie včasnej gravidity (6. – 10.tt )     /30€

Lokalizácia tehotnosti, viabilita plodu, morfológia plodového vajíčka

Ultrazvukové vyšetrenie v I.trimestri gravidity (11. – 14.tt)     /40€

NT vyšetrenie, kombinovaný test pre včasný záchyt Downovho syndrómu so stanovením individuálneho rizika, multimarkerový skríning a morfológia plodu pre včasný záchyt vrodených vývojových chýb plodu s použitím 3D/4D, vrátane skríningu preeklampsie a retardácie rastu plodu (vrátane fotografie, event. USB)

Ultrazvukové vyšetrenie v II. trimestri gravidity (20. – 24.tt)     /55€

Podrobná morfológia plodu s použitím 3D/4D, hodnotenie UZV minormarkerov a krvných testov pre chromozómové anomálie, podrobné vyšetrenie srdca plodu – fetálne echo, konzultácia prognózy a následného riešenia prípadnej anomálie plodu (vrátane fotografie, event. USB)

Ultrazvukové vyšetrenie v III. trimestri gravidity (30. – 32.tt)     /40€

Vyšetrenie rastu plodu, množstva plodovej vody, funkcie placenty a prejavov hypoxie plodu – hodnotenie prietokov v cievach plodu a pupočníku, kontrolná morfológia s použitím 3D/4D (vrátane fotografie, event. USB)
V prípade, že vyšetrenie v II. trimestri nebolo realizované na našom pracovisku, je doplatok +45€

Multimediálny záznam 3D/4D ultrazvukového vyšetrenia plodu na žiadosť pacientky     /70€

Vyšetrenie morfológie plodu so záznamom tváričky plodu na CD/USB nosič, ideálne v priebehu 26.-28.tt

Neinvazívny skríningový test Downovho syndrómu z krvi matky

   – TRISOMY zákl.test      /350€
   – TRISOMY XY      /390€
   – TRISOMY+      /450€
   – NIFTY      /450€

 

Na USG vyšetrenia je potrebné sa objednať, vyšetruje MUDr. Vašková Andrea

  • K USG vyšetreniam v tehotenstve je potrebné si pripraviť: tehotenský preukaz/ sprievodný lístok, kartu poistenca, výsledky z predchádzajúcich vyšetrení, výsledky krvných testov.
  • WC (pri vyšetrení v tehotenstve je potrebné mať prázdny močový mechúr).
  • Pri vyšetrení viacplodovej gravidity +50% k cene vyšetrenia.
  • Vyšetrenie neobjednanej pacientky: doplatok 30 €.

(Čas objednania je orientačný, v prípade patologického USG nálezu sa dĺžka vyšetrenia predlžuje. Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.)

 

Cenník platný od 1.6.2018


Cenník samoplatca (pacient bez poistenia)


Ošetrenie

Preventívna prehliadka /40€
Gynekologické USG vyšetrenie /35€
Zdrav. ošetrenie /40€
Sono prsníkov/20€

Výkony jednodňovej chirurgie

Konizácia cervixu /250€
Excízia z vulvy – len ako terapeutický zákrok v CA /250€
Operácia (extirpácia) cysty glandulavestibularis -Bartolinskej žľazy /250€
Resekcia vaginálneho septa /300€
Hysteroskopia diagnostická /360€
Dilatácia a kyretáž /320€
Diagnostická laparoskopia /400€

Umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť pacientky do 8. týždňa /300€
Laparoskopická sterilizácia na žiadosť pacientky /590€

Kombinované výkony:

Hysteroskopia + dilatácia a kyretáž /590€
Hysteroskopia + diagnostická laparoskopia /610€
Dg.laparoskopia + rozrušenie zrastov so zdrav. dôv. (laparoskopicky) /610€

 

Cenník platný od 1.6.2018

Gynstar

Gynekologická ambulancia

© 2019 gynstar.sk

Recent Tweets

Back to top